top of page

Sprejem v Dom Danica

Sprejem v dom

Za nasvete in informacije smo vam na voljo vsak dan med 9:00 in 14:00 uro, po telefonu, lahko se pa tudi osebno zglasite pri nas. Predstavili vam bomo dom, vsebino in način zagotavljanja storitev, svetovali najprimernejšo vrsto, način in trajanje storitev, ki jih potrebujete. Ob tej priložnosti si lahko dom tudi ogledate.

 

Pred sprejemom v dom morate predložiti dokumentacijo za sprejem, ki vsebuje:

  • Prošnja za sprejem

Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, (izpolni osebni zdravnik / če je v bolnici pa lečeči zdravnik)

  • Zdravniško potrdilo

Obrazce za sprejem prejmete v domu, po pošti ali pa si jih natisnete iz spletne strani.

Vse popolne prošnje, ki prispejo v dom se zberejo pri socialni delavki, obravnava pa jih Komisija za sprejem, premestitev in odhod (odpust) iz doma, ki upravičenca tudi obvesti o odločitvi.

Ammissione

Per suggerimenti e informazioni, siamo disponibili tutti i giorni dalle 9:00 alle 14:00 per telefono, oppure di persona. Vi sarà presentata la casa di riposo, il contenuto e il metodo di erogazione del servizio, vi consiglieremo sul tipo, il metodo e la durata dei servizi più appropriati di cui la persona avra bisogno. 


Prima dell'ammissione, è necessario fornire la documentazione necessaria. Il modulo si può stampare dal sito, ricevere per posta o ricevere di persona:​

  • Domanda di concessione o di trasferimento dell'assistenza istituzionale

bottom of page